ODLUKA O UKIDANJU NUŽNE MJERE ZABRANE NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

19.04.2020

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine”broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15, 118/18, 31/20) i točke III.a, stavka 2. Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-29 od 18. travnja 2020. godine, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 19. travnja 2020. godine, donosi

Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka  a području Karlovačke županije