Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Obavijest o štetnosti spaljivanja otpada

14.01.2021

Poštovani mještani Općine Kamanje!
 
U više navrata nam je dojavljeno da pojedinci pale otpad na svojem zemljištu ili javnim površinama.
Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada i sakupljanje i zbrinjavanje staklene, papirnate i PET ambalaže sa područja cijele Općine Kamanje povjereno je javnom poduzeću »Azelija eko« d.o.o. iz Ozlja.
Plan gospodarenja otpadom Općine Kamanje za razdoblje 2017.-2022 i Odluka o donošenju istoga objavljeni su u (“Glasniku Općine Kamanje“ broj 02/18).
Općina Kamanje tijekom svake godine organizira i odvoz krupnog (glomaznog) otpada iz domaćinstava. Krajem prošle godine se je dodatno organizirao i odvoz elektroničkog otpada na osnovu inicijative građana!
Sve navedeno ukazuje na dobru organizaciju gospodarenja otpadom, tako da zaista nema nikakvih izgovora oko mogućnosti predaje otpada na zbrinjavanje ovlaštenim poduzećima.
Paljenjem otpada u prirodi , pored toga da zagađujemo okoliš, zrak, zemlju i narušavamo prirodnu ravnotežu,  predstavlja i direktno  kršenje više zakona i odluka!
 
Odluka o komunalnom redu Općine Kamanje (Službeni glasnik općina br. 03/09) u članku 9. propisuje :
  • Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine zabranjeno je odlagati komunalni i drugi otpad, a posebice neregistrirane automobile, strojeve, električne i druge aparate i predmete iz kućanstva, građevinski šut, dotrajale predmete i drugo, što narušava izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari. Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.
 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) u članku 5. propisuje:
  • Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatraju se i biljni ostaci od uzgoja kultiviranih biljaka ako su ostavljeni na poljoprivrednoj površini dulje od jedne godine te ako je na zemljište odbačen otpad, kao i gospodarenje otpadom na tom zemljištu, na način protivan propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.
 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19) u članku 11. propisuje:
  • Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš. Zabranjeno je spaljivanje otpada u okolišu, uključujući spaljivanje otpada na moru te spaljivanje biljnog otpada iz poljoprivrede i šumarstva protivno odredbama ovoga  Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.  
 
Za sve te prekršaje su propisane i kazne koje se kreću od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn za fizičke osobe, a  za pravne osobe su kazne daleko veće.
Nadzor nad provođenjem odluka i zakona je dijelom u nadležnosti jedinica lokalne samouprave koja ovlasti obavljanja nadzora izvodi preko komunalnih redara, službenika jedinstvenog upravnog odjela.
 
Prilikom paljenja smeća oslobađaju se čestice pepela, čađi, otrovne pare i plinovi čija je biološka pogubnost velika. Posebno je velika opasnost od paljenja plastičnih masa, guma i stiropora. Nastali pepeo raznijet vjetrom zagađuje zemljište, pada na povrtnjake, udisanjem unosimo otrovne tvari i teške metale u organizam, ispiranjem vodom zagađuje podzemne vode.
Na nama samima je odluka, kakav odnos ćemo imati do otpada.
Možemo sami objasniti svom neodgovornom susjedu sve negativne učinke koje spaljivanje smeća ima na zdravlje ljudi, ili prijavite nepravilnosti komunalnom redarstvu da poduzme mjere iz svoje nadležnosti i sankcionira prekršitelje.