Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

JAVNI POZIV - zapošljavanje po programu javnih radova

02.04.2021

Na temelju Programa za financiranje zapošljavanja u javnom radu Općine Kamanje za 2021. godinu, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Kamanje objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Kamanje kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 5 (pet) nezaposlenih osoba u Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu za 2021. godinu i to u projektu:

Mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. JAVNI RAD

Naziv programa:

„Program revitalizacije, uređenja i osvježavanja nepokretnih kulturnih dobara

i prirodne baštine zaštite okoliša u Kamanju“

Zapošljavanje u programima javnih radova aktivna je mjera kojom se promovira integracija i borba protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada s ciljem zapošljavanja na društveno korisnom radu, te ublažavanja posljedica većeg broja nezaposlenih osoba.
Prijaviti se mogu kandidati  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

­bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

­osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

3. ­osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

­    osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,

­    mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,

­    mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

 

Trajanje programa: 6 mjeseci

Hrvatski zavoda za zapošljavanje osigurava:

Za osobe iz ciljane skupine 1.:

za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 4.951,25 kn.

za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne plaće u iznosu od 4.250 kn.

 

Za osobe iz ciljanih skupina 2. i 3.:

-          za osobe sa stažem osiguranja: 50% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.475,625 kn.

-          za osobe bez staža osiguranja: 50% troška minimalne plaće u iznosu od 2.125 kn.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 

- trošak mjesečne karte javnog prijevoza,

­ u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno.

 

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koja je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

 

AKTIVNOSTI I POSLOVI KOJI ĆE SE OBAVLJATI U JAVNOM RADU:

- održavanje okoliša oko crkve Sv. Filipa i Jakova u Reštovu,

- održavanje okoliša oko crkve Imena Marijina u Kamanju,

- uređenje i održavanje okoliša Arheološkog parka Vrlovka, Kamanje,

- uređenje i održavanje okoliša oko kapelica Reštovo, Kamanje, Brlog, Orljakovo i Mali Vrh Kamanjski,

- kontinuirano održavanje inovativne i tematski raznovrsne ponude i programa prilagođenih ciljnim skupinama (pješačke staze, biciklističke staze, 

   šetnice, edukacije  i dr.)

-  pomoćni poslovi na pripremi održavanja kulturnih manifestacija za vrijeme Festivala DOK,

-  poslovi održavanja javnih površina, dječjih igrališta, šetnica kao i prostor Arheo parka Kamanje s ciljem da se izvrši:

* revitalizacija postojećih javnih površina, parkova, dječjih igrališta te zaštićenih krajobraznih cjelina (bojenje i sitni popravci postojećih sprava i opreme, ručno čišćenje, postavljanje nove opreme)

* zaštita i očuvanje prirode na način:  postavljanje upozorenja- zabrana odlaganja otpada, održavanje čistoće, obnova i revitalizacija šetnica te planinarskih staza i vidikovaca, sadnja novog ukrasnog bilja, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, košnja zelenih površina 

 U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sljedeće priloge:  životopis, presliku osobne iskaznice i dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome)


Prijave za javni rad dostavljaju se  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje, Kamanje 106, 47 282  Kamanje od 02. travnja 2021. godine do zaključno sa 12. travnja 2021. godine.
Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Kamanje. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Damir Mateljan