Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Anketno istraživanje – utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

01.09.2021

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.
S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku provodi se anketno istraživanje. Pozivamo Vas ukoliko ste u mogućnosti da ispunite i proslijedite upitnik kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku u RH.
Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti samo 3-4 minute vremena. Vaši odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe s naglaskom na temu: Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19. Poveznica dolje:
Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH
Više o konferenciji: https://demografijaimladi.gov.hr/demografska-slika-republike-hrvatske-i-europske-unije-nakon-covid-19-pandemije/6146
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_hr