Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 26. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20) i Zapisnika Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, KLASA: 320-01/20-01/03, UR.BROJ: 2133/22-01-20-03 od 16.09.2020. godine, Općinsko vijeće Općine Kamanje na 22. sjednici održanoj dana 28.10.2020. godine, donosi

Odluko poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kamanje


**************************************************************************************************
Datum objave: 13.08.2020. godine

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kamanje, KLASA: 320-02/20-01/03 URBROJ: 2133/22-01-20-01 od 29.07.2020. god. godine Općinsko vijeće Općine Kamanje dana 29.07.2020. god. objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kamanje
Prilozi:

 

*****************************************************************************************************
Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, 20/18) Općina Kamanje izradila je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kamanje, a kojeg je Općinsko vijeće usvojilo 25.01.2019. godine
Nakon što je Program usvojen, Općina Kamanje zatražila je Karlovačku županiju za izdavanjem mišljenja, a Ministarstvo poljoprivrede za davanjem suglasnosti na predmetni Program.  Pozitivno mišljenje Karlovačka županija i Ministarstvo poljoprivrede izdali su dana 06.03.2019. godine.
Temeljem Programa Općina Kamanje dalje će raspolagati predmetnim poljoprivrednim zemljištem. Putem natječaja, zemljište će se davati u koncesiju ili na prodaju.
Mišljenje-Ministarstvo poljoprivrede
Mišljenje-Karlovačka županija
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
Tablica-V1
Prilozi - Program raspolaganja poljprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
***********************************************************************************************
Datum objave: 07.01.2019. godine
POZIV NA JAVNI UVID – NOVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE
Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Kamanje izlaže na javni uvid novi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Program).Program je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede te će nakon odlučivanja o prigovorima na Općinskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti Ministarstvu na suglasnost i županiji na mišljenje.
 
Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 07.01.2019. do 21.01.2019.  godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u Jedinstveno upravnom odjelu. 
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (21. siječnja 2019. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Kamanje. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Kamanje ili poštom, zaključno s 21.01.2019. godine.
Izvješće o provedenom E-savjetovanju - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Novi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kamanje
Prilog 1. Popis poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

***********************************************************************************************

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU KAMANJE

Od danas je na savjetovanju s javnošću Nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kamanje.

Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u Općini Kamanje, Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje, Kamanje 106.

Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: opcina.kamanje@kamanje.hr

Savjetovanje s javnošću traje od 01.08.2018. do 17.08.2018.,a sva dokumentacija se nalazi ovdje:

**********************************************************************************************

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU KAMANJE

Od danas je na savjetovanju s javnošću Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kamanje.

Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u Općini Kamanje, Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje, Kamanje 106.

Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: opcina.kamanje@kamanje.hr

Savjetovanje s javnošću traje od 04.05.2018. do 18.05.2018.,a sva dokumentacija se nalazi ovdje: