Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Upisi

Poštovani roditelji,

sukladno Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić Kamanje, objavljujemo rezultate upisa djece u programe Dječjeg vrtića Kamanje za pedagošku godinu 2022./2023.

Ako ste u međuvremenu donijeli odluku da Vaše dijete neće pohađati program za koji ste predali zahtjev, a nalazi se unutar upisne kvote, molimo Vas da o tome pravovremeno obavijestite ravnateljicu Mirjanu Klemenić Guštin, telefonski na kontakt telefon: 099 509 3860 ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: dv-kamanje@kamanje.hr 

 

**********************************************************************************************

Poštovani roditelji,

u razdoblju od 11. do 23. svibnja 2022. godine u tijeku su upisi u programe Dječjeg vrtića Kamanje za pedagošku 2022./2023. godinu.

Prijave za upis djece dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:  Dječji vrtić Kamanje, Kamanje 105, 47282 Kamanje ili putem elektronske pošte: dv-kamanje@kamanje.hr

Primitak zahtjeva bit će potvrđen.

Dokumentacija potrebna za upis:

Osnovna dokumentacija: 

1. Ispunjen obrazac Prijave za upis u program Dječjeg vrtića Kamanje;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave) – kopija;

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djece (ako ih posjeduju) ili potvrde o prebivalištu, a za roditelje i djecu koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci).

Roditelji koji se pozivaju na neke od uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva dužni su priložiti isprave kojima to dokazuju.

Obrazac prijave moguće je preuzeti na službenim stranicama: https://www.kamanje.hr/7/228/Upisi


I.  VRSTE PROGRAMA 

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 1. redoviti cjelodnevni 10-satni programu u jednoj dobno mješovitoj jasličkoj skupini (za djecu od navršene 1. do 3. godine života)
 2. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj vrtićkoj skupini (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu)
 3. program predškole (obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu

 Obrazac - Prijava za upis djeteta u Dječji vrtić

***********************************************************************************************

Svake godine, najkasnije do 30. svibnja objavljuje se oglas za upis djece u novu pedagošku godinu.
Oglas sadržava sve potrebne upute za roditelje, a obavezno:
 • rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva,
 • naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
 • vrstu programa za koje se vrši upis,
 • rok i mjesto objave rezultata upisa.

Roditelji/skrbnici podnose zahtjeve za upis djece u roku koji je naveden u oglasu. Uz ispunjen Zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neke od uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva dužni su priložiti isprave kojima to dokazuju:

 • Za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestalim ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 • Za dijete oba zaposlena roditelja - Potvrde o radnom statusu oba roditelja – Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Dijete čiji roditelj koristi pravo na produženi roditeljski dopust do treće godine života djeteta ne može ostvariti prednost na osnovi zaposlenosti iz ovog Pravilnika za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta za dijete za koje ostvaruje to pravo.

 • Potvrdu o redovitom školovanju (ukoliko se roditelji školuju)
 • Za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata - Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni ili izvadak iz matice rođenih
 • Za dijete iz obitelji s teže bolesnim roditeljima - Liječničku potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja
 • Za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi- Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • Za dijete s teškoćom u razvoju - Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • Za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu- Rješenje o pravu na doplatak za dijete

 

Više na: PRAVILNIK o upisu djece u Dječji vrtić Kamanje