Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Poljoprivreda

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20 i 127/20), članka 4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2021. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 06/20), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2024. godine, Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/21-01/22, URBROJ: 525-08/0245-21-2 od 19.01.2021. godine i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 01.02.2021. godine, raspisuje
J A V N I  P O Z I V 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za razdoblje od 2021. - 2024. godine
********************************************************************************************
OBAVIJEST
o obustavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu
Sukladno Mišljenju Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti - Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 404-01/20-01/11, URBROJ: 525-08/0245-20-2 od 22.01.2020. godine, obustavlja se Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2020. godinu.
Obrazloženje: Općina Kamanje dostavila je Program potpora u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu, Ministarstvu poljoprivrede u svrhu izdavanja pozitivnog mišljenja na Program. Ministarstvo poljoprivrede dalo je mišljenje: članak 3. Uredbe de minimus propisuje da kumulativni iznos potpora de minimus koji se po državi članici dodjeljuje poduzetnicima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine ne smije prelaziti nacionalnu gornju vrijednost utvrđenu u Prilogu I (za RH to je 28.920.958 EUR). Zbog visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora na nacionalnoj razini Ministartvo ne može odobriti ukupne planirane potpore tražene predmetnim Programom. 
Naputak Ministarstva je da se donese novi Plan poljoprivrede na području Općine Kamanje za 2020. godinu koji će se prilagoditi Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 u kojoj su definirane kategorije potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva. 
Sukladno navedenom, Općina Kamanje obustavlja isplatu potpora u poljoprivredi do donošenja novog Programa.


**************************************************************************************************
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18), članka 4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 06/19), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/20-01/11, URBROJ: 525-08/0245-20-2 od 22.01.2020. godine i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11, 01/13 i 01/18), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 11.02.2020. godine, raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V
 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu


Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu
Javni poziv - poljoprivreda 2020
Obrazac zahtjeva - poljoprivreda 2020
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - poljoprivreda 2020

*************************************************************************************************

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2019. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/18), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2019. godinu Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/19-01/18, URBROJ: 525-07/0212-19-2 od 05. veljače 2019. godine i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11, 01/13 i 01/18), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 18.02.2019. godine, raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V
 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2019. godinu
Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2019. godinu
Javni poziv - poljoprivreda 2019
Obrazac zahtjeva - poljoprivreda 2019
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - poljoprivreda 2019


***********************************************************************************************

 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/17), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/18-01/14, URBROJ: 525-07/0882-18-2 od 02. veljače 2018. godine i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11 i 01/13), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 19.02.2018. godine, raspisuje

 
J A V N I  P O Z I V
 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
IZMJENE I DOPUNE - Javni poziv - poljoprivreda 2018
Javni poziv - poljoprivreda 2018
*Obrazac zahtjeva - poljoprivreda 2018
*Obrazac zahtjeva - ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
*Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - poljoprivreda 2018
Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu

******************************************************************************************

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/16), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/17-01/18, URBROJ: 525-07/0212-17-2 od 30. siječnja 2017. godine i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11 i 01/13), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 08.02.2017. godine, raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu
*Javni poziv
*Obrazac zahtjeva
*Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

Izvješće Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2016. godinu