ŠIŠMIŠI OTVARAJU SVOJ DOM GEOMORFOLOŠKI SPOMENIK PRIRODE ŠPILJA VRLOVKA, POSJEĆIVANJE svibanj, lipanj 2019.

30.04.2019

Nakon uređenja infrastrukture za posjetitelje u okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP), Javna ustanova NATURA VIVA u suradnji s Općinom Kamanje organizira prihvat posjetitelja u zaštićenom području geomorfološki spomenik prirode špilja Vrlovka uz stručno vo

Saznajte više »

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

26.04.2019

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem („Glasnik Općine Kamanje“ br.02/17), objavljuje se:
 
PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Saznajte više »

HBOR-ov Infodan – individualni razgovori s poduzetnicima

11.04.2019

Pozivamo vas na HBOR-ov Infodan, koji će se održati u petak, 19. travnja, u HGK – Županijskoj komori Karlovac od 10 do 14 sati.
 
Predviđeno vrijeme individualnog razgovora za svakog poduzetnika je 30 minuta. 
 
Ukoliko ste zainteresirani obaviti stručno savjetova

Saznajte više »

Objava biračima povodom izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

28.03.2019

Predsjednica Republike Hrvatske raspisala je izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske Odlukom o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, KLASA: 013-05/19-01/01, URBROJ: 71-06-01/1-19-1 od 25. ožujka 2019.
Odluka Predsjednice Republike Hrvatske o

Saznajte više »