Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2021. godini

01.02.2021

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 07/18) i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20), načelnik Općine Kamanje, dana 01.02.2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J
 za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga
od interesa za Općinu Kamanje u 2021. godini
Više informacija na: https://www.kamanje.hr/7/52/Natjecaji