Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

15.03.2019

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem („Glasnik Općine Kamanje“ br. 02/17), objavljuje se
JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem
1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost
2. Javna rasprava započinje 25. ožujka 2019. godine, a završava 08. travnja 2019. godine.
 3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kamanje, svakim radnim danom od 10,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kamanje – www.kamanje.hr.  
4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Kamanje 106, Kamanje, dana 02. travnja 2019. godine s početkom u 12,00 sati.
 5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.
Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 08. travnja 2019. godine na adresu Općine Kamanje, Kamanje 106, Kamanje.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PPUO Kamanje II ID sažetak PP
PPUO Kamanje II ID tekst PP
PPUO Kamanje II ID 1 namjena PP
PPUO Kamanje II ID 2A promet PP
PPUO Kamanje II ID 2B EK PP
PPUO Kamanje II ID 2C Vodnogospodarski PP
PPUO Kamanje II ID 3A Uvjeti zaštite PP
PPUO Kamanje II ID 3B Ograničenje PP
PPUO Kamanje II ID 3C Mjere PP
PPUO Kamanje II ID 4A Građevinska područja PP
PPUO Kamanje II ID 4B Građevinska područja PP
PPUO Kamanje II ID 4C Građevinska područja PP
 
KLASA: 350-02/17-01/02
UR.BROJ: 2133/22-01-19-76
U Kamanju, 15.03.2019. godine