Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

26.04.2019

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem („Glasnik Općine Kamanje“ br.02/17), objavljuje se:
 
PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem
 1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
2. Ponovna javna rasprava započinje 06. svibnja 2019. godine, a završava 15. svibnja 2019. godine.
 3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Kamanje, svakim radnim danom od 10,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kamanje – www.kamanje.hr .
 4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Kamanje 106, Kamanje, dana 14. svibnja 2019. godine s početkom u 13,00 sati.
5. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.
6. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 15. svibnja 2019. godine na adresu Općine Kamanje, Kamanje 106, Kamanje.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
KLASA: 350-02/17-01/02
UR.BROJ: 2133/22-01-19-90
U Kamanju, 26.04.2019. godine
PPUO Kamanje II ID 1 namjena PP PJR
PPUO Kamanje II ID 2A promet PP PJR
PPUO Kamanje II ID 2B EK PP PJR
PPUO Kamanje II ID 2C Vodnogospodarski PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_sazetak PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_3A_Uvjeti zastite PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_3B_Ogranicenja PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_3C_Mjere PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_4A_Gradjevinska podrucja PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_4B_Gradjevinska podrucja PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_4C_Gradjevinska podrucja PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_sazetak PP PJR
PPUO_Kamanje_II ID_tekst PP PJR